Schuco Logo White

TipTronic

TipTronic

0.0/5 rating (0 votes)

Beskrivning

Det vi känner igen från bilindustrin med automatisk fönsterhissar som öppnar och stänger har nu även blivit vägledande för fönster: Schüco TipTronic är det första låsbara fönstersystemet med koppling till automatisering av bostäder och kontor.

Energi

Automatisk styrning av fönster har stor betydelse framför allt vad gäller energibesparing och välbefinnande. Med vädringsfunktionen kan det motorstyrda fönstret öppnas upp nattetid under förutsättning att det är svalare utomhus än inomhus för att på så vis kyla ner inomhustemperaturen till en behaglig nivå.

Därigenom ökar välbefinnandet för de personer som befinner sig i rummet. Nerkylningen nattetid är klimattekniskt sett en naturlig och miljövänlig funktion eftersom det inte behöver tillföras någon extra energi.

Säkerhet

Till skillnad från andra konventionella fönster på marknaden så låser TipTronic beslaget på flera ställen och ger därmed ett ökat inbrottsskydd. Ett integrerat klämskydd öppnar fönstret så snart det uppstår ett overkligt motstånd som ligger utanför det tillåtna säkerhetsintervallet. Dessutom finns det en automatisk stängningsövervakning integrerad som känner av om fönstret är öppet.

Design

De dolda låsmekanismerna ger en harmonisk och ren helhetsbild. Även beslaget som styr vädringsläget ligger helt osynligt bakom karmen. Härigenom ges även möjlighet till mycket smala synliga profilbredder på karmprofilen eftersom det inte finns några synliga gångjärn som kräver plats mot byggkroppsanslutningen.

Komfort

TipTronic-systemet innebär maximal komfort i kombination med spjutspetsteknologi. Såväl låsning som upplåsning sker i realtid och tar endast 1 sekund. Handhavandet är enkelt och intuitivt och det går helt enkelt inte att göra fel. Medan fönstrets vädringsfunktion regleras med två tryckknappar på handtaget styrs den sidohängda funktionen på konventionellt vis genom att fönsterhandtaget vrids. 

Det går att styra upp till 30 fönster i grupp. Dessa kan sedan öppnas och stängas med en vanlig strömbrytare alternativt via ett styrsystem. Varje enskilt fönster kan styras manuellt via handtaget, i rummet via en strömbrytare, genom automatisering i byggnaden eller via en mobiltelefon.
Schüco TipTronic är den ideala lösningen för handikappvänliga bostäder och svåråtkomliga fönster.

Share this product

Referenser

Välkommen att bli inpirerad i vårt referensbibliotek!

Läs mer

Över 25 år i branchen!

Vår styrka på Mälarmontage är att vi tillsammans har en enorm kunskap inom vårt arbetsområde, verkar åt samma håll och lägger stor vikt vid att vara ett team som tillsammans klarar det mesta.

Schüco Premium Partner

Svenskt Hantverk Tysk KvalitetSedan 2010 är vi en del i Schüco Premium Partner.

Välkommen till oss!

Adress

Mälarmontage Glas & Metall AB
Lärlingsvägen 5
645 41 Strängnäs

Telefon

Tel växel: 0152- 166 01

Vårt team

Kontakta oss

FB-Mini

Copyright © Mälarmontage AB
All rights reserved